Chương trình tiếng Anh LITTLE THINK IN ENGLISH

 

 

Là chương trình tiếng Anh quốc tế đã được sử dụng thành công tại nhiều quốc gia.

  • Chương trình tiếng Anh của chúng tôi có sự kết hợp của phương pháp truyển thống và hiện đại để học ngôn ngữ. Nó là sự kết hợp chặt chẽ của học ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ trong khi cung cấp một nền tảng ngữ pháp vững chắc thông qua việc sử dụng/ thực hành các bài tập ngôn ngữ.

  • Trong quá trình học, các em học viên không chỉ học tiếng Anh mà còn sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong các hoạt động như: tạo dự án sáng tạo, thực hiện các chương trình nhập vai/ diễn kịch...

  • Chương trình nhằm đem tiếng Anh tới cuộc sống thực tế trong môi trường học tập bằng cách trình bày thực hành ngôn ngữ.

  • Chương trình của chúng tôi hướng tới kiến thức để giúp các em hành trang trong các kỳ thi với các chứng chỉ quốc tế và các kỳ thi trong nước: trường chuyên, tốt nghiệp, đại học...

  • Chương trình được phân thành các cấp độ theo chuẩn Cambridge: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Pre-advanced.