Our Staff

Tập thể đội ngũ giáo viên TCM English bao gồm trên 20 thầy cô giáo viên Việt và giáo viên nước ngoài luôn luôn cố gắng nhiệt tình cho các hoạt động bài học.
Đội ngũ giáo viên có chứng chỉ nghiệp vụ, được đào tạo bài bản . Chúng tôi luôn hướng tới một sự thân thiện với các học viên để làm sao khoảng cách thầy trò thu hẹp, các học viên từ đó thân thiện với thầy/cô và trao đổi dễ dàng hơn...
CHÚNG TÔI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HÀNG TUẦN VÌ CHÚNG TÔI HIỂU RẰNG GIÁO DỤC LÀ KHÔNG NGỪNG HỌC TẬP ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN...

Chúng tôi luôn muốn giúp đỡ những người bạn nước ngoài, những người bạn muốn sang Việt Nam dạy tiếng Anh và những người bạn đang ở Việt nam và đang là giáo viên của TCM English

Welcome to join with us