Nhật ký hoạt động TCM English 24-12-2017!

NHẬT KÝ PHÁT QUÀ NGÀY 24.12 Các bé nhận được quà Nguyễn Hà Trâm Anh Nguyễn Hà Phương Anh Mickey - Gia đình vắng nhà Tom - Gia đình vắng nhà Hoàng Xuân Mai Hoàng Thuý Quỳnh Gin Văn Giang Lê Khánh Chi Lê Đức Vinh Và hơn 50 các bạn nhỏ khác ở các khu vực HH....

CẢM ƠN PHỤ HUYNH VÀ CÁC BÉ ĐÃ LUÔN ỦNG TCM ENGLISH TRONG MÙA NOEL NÀY! CHÚC CÁC BÉ VÀ GIA ĐÌNH CÓ MỘT MÙA NOEL AN LÀNH!


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square