Nhật ký hoạt động TCM English 23-12-2017!

Biệt đội ông già Noel gồm 6 thành viên đã hăng hái ra quân cho ngày gần cuối của Noel: BIỆT ĐÔI HÔM NAY ĐÃ PHÁT ĐƯỢC GẦN 80 PHẦN QUÀ CHO CÁC BÉ Ở CÁC TÒA 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C VÀ một số bé ở VP5, OCT - DN1.

CÁC BÉ KHU VỰC HH Huy Long Quỳnh Anh Hồ Nhật Minh An Na Mit Lưu Phùng Như Ngọc Minh Đức Trần Nhật Vy Trần Trung Hiếu Hoaàng Trí Anh Khuê

CÁC BÉ KHU VỰC HH2 Phạm Khải Anh Tấn Sang Tấn Kiệt Mai Tùng Lâm Nguyễn Kim Thuỷ Nguyễn Gia Huy 12 bé tầng 19 HH2B 15 bé tầng 18 HH2B Minh Hiếu Khánh Nam Hải Đăng Gia Bảo Thạch Thảo Nhi Tống Chí Bảo Tống Mai Phương Nguyễn Minh Ánh

CÁC BÉ KHU HH3 Phạm Anh Duy Hoàng Tuấn Kiệt Uyên Nhi Đức Bảo

CÁC BÉ KHU HH4 Nguyễn Hoàng Anh Phan Khương Duy Phan Ngọc Mình Trần Phương Mai Trần Phương Loan Đoàn Bảo Ngọc Đào Thanh Hằng

VÀ CÁC BÉ KHU VỰC KHÁC...

Một số hình ảnh tiêu biểu:


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square