Nhật ký hoạt động TCM English 22-12-2017!

Tiếp tục phát quà Noel cùng TCM cho các bé nào !!!

Ngày 22/12 biệt đội ông già noel đã tặng quà cho các bé đáng yêu: Nguyễn Hoàng Trung Nguyễn Hoàng Nam Đinh Hà My Vũ Huy Nam Phong Vũ Huy Hoàng Sơn Lê Hoàng Nam Lê Ngọc Anh Lê Hoàng Yến Lê Ngọc Hà Lê Anh Quân Xuka ...... Và nhiều bạn nhỏ chưa kịp liệt kê trong danh sách !

Một số hình ảnh mà chúng tôi đã chụp lại:


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square