Đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, có chứng chỉ nghiệp vụ. Chúng tôi luôn hướng tới một sự thân thiện với các học viên để làm sao khoảng cách thầy trò thu hẹp, các học viên từ đó thân thiện với thầy/cô và trao đổi dễ dàng hơn...