Hoạt động ẩm thực tiếng Anh

Tham gia hoạt động ẩm thực tiếng Anh, các em sẽ được:

  • Được biết một số món ăn nổi tiếng trên thế giới.

  • Học cách làm đồ uống, món ăn bằng tiếng Anh.

  • Cùng nhau giới thiệu món ăn/ đồ uống mình làm bằng tiếng Anh.

  • Cùng nhau thưởng thức đồ uống và món ăn mình làm...