Chúng tôi luôn mong muốn tạo môi trường tiếng Anh cho mọi lứa tuổi, đặc biệt muốn khơi gợi tinh thần học hỏi và yêu thích tiếng Anh, vì vậy nếu bạn lo ngại về tài chính, hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi giúp đỡ bạn, giúp bạn phát triển khả năng tiếng Anh của mình

Giúp bạn giao lưu với công đồng tiếng Anh TCM English.

Với bạn có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn giao lưu với các chương tiếng Anh từ thiện/ miễn phí,

Chúng tôi sẽ có những suất học bổng hỗ trợ cho bạn học tiếng Anh.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN

1. TẶNG CÁC SUẤT HỌC BỔNG TIẾNG ANH MIỄN PHÍ CHO MỘT SỐ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN PHƯỜNG ĐẠI TỪ - HOÀNG MAI. GIAO LƯU TIẾNG ANH TRONG ĐÊM HỘI TRUNG THU.

2. PHÁT QUÀ MIỄN PHÍ NOEL 2016: Chúng tôi tạo những món quà và tặng những món quà cho các trẻ ngày noel.