Chương trình tiếng Anh LITTLE THINK IN ENGLISH

Là chương trình tiếng Anh của trung tâm tiếng Anh Tâm Chí Minh – TCM English kết với các chương trình tiếng Anh quốc tế của nhà xuất bản thế giới OFFORD, MACMILAN... Chương trình nhằm phát triển khả năng tư duy tiếng Anh của các học viên, giúp cho các học viên giao tiếp, phản xạ tiếng Anh tốt.

Chúng tôi học tiếng Anh với phương thức kết hợp của:

  • Vận động

  • Âm nhạc

  • Diễn kịch

  • Thuyết trình theo theo chủ đề…

Nội dung chương trình nhằm :

  • Giúp các bé phát âm tiếng Anh tốt: Với các bài về âm học, phát âm của các chữ cái…

  • Chương trình học gắn kết với thực tế: học và thực hành tiếng Anh thực tế tại quán café, tại siêu thị, giao tiếp với người nước ngoài tại hồ gươm, thực hành thuyết trình những địa điểm văn hóa tại địa phương…

  • Khơi dậy tính nhân văn, tính sáng tạo

  • Chương trình hỗ trợ ôn luyện thi các chứng chỉ quốc tế phù hợp với lứa tuổi học viên: Starter, Movers, Flyers

  • Giúp cho gia đình cùng học và ôn tập tiếng Anh.